•••••

PamArch

Ochrana, revitalizácia
a rekonštrukcia pamiatok

Poskytujeme profesionálne služby a práce pri obnove historických budov a kultúrnych pamiatok.

Zabezpečíme kompletnú realizáciu projektu:

 • odborné konzultácie
 • povolenia
 • možnosti financovania
 • výskumy
 • štúdie
 • projektové dokumentácie
 • stavebné práce, renovácie, reštaurovanie
 • odborný dozor

 

Viac

vykonávame výskum

 • pamiatkový
 • archeologický
 • stavebno-historický
 • urbanisticko-historický
 • umelecko-historický
 • reštaurátorský

Viac

 • architektonické a funkčné riešenie
 • architektonická štúdia
 • odborno-metodická činnosť
 • posúdenie vplyvov na pamiatky a chránené územia
 • projektová dokumentácia na stavebné povolenie a územné rozhodnutie
 • reštaurátorské práce