•••••

Archeológia

Archeologický výskum

1. poradenstvo počas stavebného konania

2. komunikácia s Pamiatkovým úradom

3. archeologický výskum pred a počas stavebnej realizácie

4. promptné riešenia pre stavbeníkov