ARCHITEKTÚRA

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

Služby spoločnosti Pamarch s. r. o. v oblasti pamiatkovej obnovy nekončia pri presnom zameraní objektu a architektonicko-historickom výskume. 

Naša spoločnosť Vám zabezpečí aj kompletný architektonický návrh rekonštrukcie objektu vrátane všetkých potrebných profesií. Spoľahnite sa na nás s komplexným riešením návrhu. Naše služby pozostávajú z:

  • úvodných konzultácií,
  • komplexného zamerania objektu pomocou metód terestrického skenovania a fotogrametrie,
  • vypracovania architektonického návrhu (štúdie),
  • vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
  • vypracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu,
  • projektový manažment v oblasti prípravy a realizácie.

ŠTÚDIA

Architektonická štúdia je základným pilierom pre vytvorenie projektu rekonštrukcie objektu, pretože Vám poskytne názornú predstavu, ako bude objekt vyzerať po realizácii rekonštrukcie.

Návrh rekonštrukcie interiéru

Vizualizácia architektonickej štúdie rekonštrukcie interiéru „Rytierskej sály“ v objekte Vodného hradu v Pezinku. Vizualizácie návrhov uskutočňujeme v podobe architektonických škíc, fotorealistických vizualizácií a virtuálnych prehliadok.

Digitalizácia veľkých 3D objektov

Príklad komplexne digitalizovaného objektu pomocou terestrického skenovania a fotogrametrie, ktorým získame kompletné priestorové merania v podobe priestorového mračna bodov, z ktorého následne vykresľujeme plošné vektorové výkresy.

Počiatky dejín architektúry siahajú do chvíle, keď človek neprihliada len na základné požiadavky stavby, ale dokáže v jej formovaní odzrkadliť estetické hodnoty.