•••••

PamArch

Ochrana, revitalizácia a rekonštrukcia pamiatok

KultúrnededičstvoSlovenskanám nie jeľahostajné

O nás

PAMARCH, s.r.o.

V roku 2011 vznikla myšlienka zjednotiť všetkých odborníkov v oblasti rekonštrukcií pamiatok a historickej architektúry pod " jednu strechu " a tak poskytovať jedinečné a promptné služby, práce, alebo diela pre našich klientov

 

Ing. arch. Peter Hudák, PhD - architekt - historik a historik umenia

Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD - obnova architektonického dedičstva 

Mgr. Róbert Daňo, PhD - archeológ ( paleolit, neolit, eneolit, doba bronzová, doba železná, doba rímska, stredovek, novovek )

Mgr. Ondrej Žaár, PhD - archeológ ( paleolit )

Mgr. Róbert Olvecký, PhD - archeológ ( Rím, Germánska kultúra ) 

Mgr. Ľubica Blašková - archeológ 

Mgr. art. Ján Jeník - reštaurátor  ( kameň, štuka, drevo, kov )