NAŠA FILOZOFIA

V každom projekte, na ktorom sa podieľame, presadzujeme odborný, proklientsky orientovaný prístup.

Plne si uvedomujeme dôležitosť Vášho investičného zámeru a cenu časových prestojov spôsobených úradmi, a preto kladieme veľký dôraz na proklientský prístup s cieľom čo najefektívnejšie využiť naše personálne a technické zabezpečenie k Vašej spokojnosti.

ČÍM SA ZAOBERÁME

Poskytujeme profesionálne služby a práce pri obnove historických budov, hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Zabezpečíme kompletnú realizáciu projektu:

 • odborné konzultácie
 • povolenia
 • možnosti financovania
 • výskumy
 • architektonické a funkčné riešenie, štúdie
 • projektové dokumentácie
 • stavebné práce
 • renovácie, umelecko-remeselné práce
 • reštaurátorské práce
 • odborný dozor, odborno-metodická činnosť
 • posúdenie vplyvov na pamiatky a chránené územia

NÁŠ PRACOVNÝ TEAM

Na Vašej zákazke sa podieľa tím kvalifikovaných profesistov archeológov, architektov, architektov-historikov, reštaurátorov a kunzhistorikov. 

Architektonický ateliér:

Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD. – architektonický ateliér

Ing. arch. Peter Hudák, PhD. – architektorický ateliér, historicko-architektonické výskumy

Archeológia:

Mgr. Ondrej Žár, PhD. – archeológia

Mgr. Róbert Ölvecký, PhD: – archeológia 

Mgr. Robert Iván , PhD. – archeológia 

Mgr. Veronika Šurániová – archeológia

Mgr. Miriama Tábiová – archeológia/antropológia

Digitalizácia:

Ing. Martin Pikalík, PhD. – CAD, 3D modelovanie, počítačová grafika, video, fotogrametria, laserové skenovanie

Ing. Jakub Kočica, PhD. – GIS špecialista, fotogrametria, laserové skenovanie

Ing. Jakub Fuska, PhD. – CAD a GIS špecialista

NAŠA PRÁCA JE NAŠA VÁŠEŇ

Niekoľkými cenami ocenená práca pokrývajúca archeológiu, reštaurovanie, výskumnú, projekčnú a realizačnú činnosť na celonárodnej úrovni.