REKONŠTRUKCIE

Kultúrna pamiatka je jedinečným a neopakovateľným objektom alebo predmetom so svojou vlastnou históriou, ktorá sa pretavila do súboru najrôznejších spoločensko-historických hodnôt. Ich význam musí byť preto individuálne posudzovaný.

KOMPLEXNÁ PAMIATKOVÁ OBNOVA

Každá profesionálna obnova pamiatky si vyžaduje multidisciplinárny prístup. Dokonalú súhru participujúcich profesií zabezpečuje tím skúsených odborníkov, pričom kladieme dôraz hlavne na odbornosť a dodržiavanie stanovených termínov. 

Pamiatkové hodnoty môžu predstavovať jedinečné riešenia usporiadania jednotlivých hmôt a priestorov kultúrnej pamiatky. Širokou verejnosťou je ťažšie vnímané, že k pamiatkovým hodnotám patrí jej konštrukčné, dispozičné a technické riešenie. V našom kultúrnom prostredí, ktoré si uvedomuje hodnotu veku u niektorých, najmä umeleckých artefaktov, sa pamiatkové hodnoty viažu ku konkrétnym historickým materiálom a hmotám. Tie tvoria najmä pôvodné murivá, klenby, krov, stropy, podlahy, schodiská.

DÔRAZ NA DETAIL

Vieme, že celkový dojem z dobre odvedenej komplexnej rekonštrukcie môže narušiť aj zanedbanie nepatrných detailov.