ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

Architektonická štúdia je základným pilierom pre vytvorenie projektu rekonštrukcie objektu, pretože Vám poskytne názornú predstavu, ako bude objekt vyzerať po realizácii rekonštrukcie.

ZISTI VIAC

REŠTAUROVANIE

Reštaurovanie, štukatérstvo, umelecko-remeselné práce, historické fasády a omietky, reštaurovanie kameňa, pôvodné technológie a postupy, interiéry, nástenné maľby, sochy zo sadry a kameňa, dekoratívne steny.

ZISTI VIAC

REKONŠTRUKCIE

Každá profesionálna obnova pamiatky si vyžaduje multidisciplinárny prístup. Dokonalú súhru participujúcich profesií zabezpečuje tím skúsených odborníkov, pričom kladieme dôraz hlavne na odbornosť a dodržiavanie stanovených termínov.

ZISTI VIAC

ARCHEOLÓGIA

Cieľom archeológie je dokumentovať a objasňovať pôvod a vývoj ľudskej kultúry, kultúrnej histórie, kultúrnej evolúcie, ľudského správania a skúmať interakciu človeka s jeho prírodným prostredím, ako aj skúmať špecifické sociálne, kultúrne a kultové javy a vzťahy.

ZISTI VIAC

PORADENSTVO

Ste vlastníkom pamiatkovo chráneného objektu a potrebujete pomôcť s financovaním jeho rekonštrukcie prostredníctvom čerpania fondov a dotácií? Obráťte sa na nás a my Vám radi poradíme. V tejto oblasti máme niekoľkoročné skúsenosti a za sebou množstvo úspešných projektov.

Našim klinetom taktiež ponúkame odborné poradenstvo v oblasti archeológie, architektonicko-historických výskumov, projektovej dokumentácie a komplexnej rekonštrukcie pamiatkových objektov.