ARCHEOLÓGIA

Cieľom archeológie je dokumentovať a objasňovať pôvod a vývoj ľudskej kultúry, kultúrnej histórie, kultúrnej evolúcie, ľudského správania a skúmať interakciu človeka s jeho prírodným prostredím, ako aj skúmať špecifické sociálne, kultúrne a kultové javy a vzťahy.

ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM

Spoločnosť Pamarch s. r. o. poskytuje profesionálny servis v oblasti archeologických výskumov. Spolupracujeme s poprednými archeológmi a vedecko-výskumnými inštitúciami.

Naše služby v oblasti archeológie využijete:
1. poradenstvo počas stavebného konania
2. komunikácia s Pamiatkovým úradom
3. archeologický výskum pred a počas stavebnej realizácie
4. promptné riešenia pre stavbeníkov

PRIORITA KLIENT

Poznáme cenu Vášho času, a preto je našou prioritou hľadať najrýchlejšie riešenia.