ARCHITEKTÚRA

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

Naša spoločnosť Vám zabezpečí aj kompletný architektonický návrh rekonštrukcie objektu vrátane všetkých potrebných profesií. Naše služby pozostávajú z:

  • komplexného zamerania objektu pomocou metód terestrického skenovania a fotogrametrie,
  • vypracovania architektonického návrhu (štúdie),
  • vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
  • vypracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu,
  • projektový manažment v oblasti prípravy a realizácie.

Počiatky dejín architektúry siahajú do chvíle, keď človek neprihliada len na základné požiadavky stavby, ale dokáže v jej formovaní odzrkadliť estetické hodnoty.

Návrh rekonštrukcie interiéru

Vizualizácia architektonickej štúdie rekonštrukcie interiéru „Rytierskej sály“ v objekte Vodného hradu v Pezinku. Vizualizácie návrhov uskutočňujeme v podobe architektonických škíc, fotorealistických vizualizácií a virtuálnych prehliadok.

Digitalizácia veľkých 3D objektov

Príklad komplexne digitalizovaného objektu pomocou terestrického skenovania a fotogrametrie, ktorým získame kompletné priestorové merania v podobe priestorového mračna bodov, z ktorého následne vykresľujeme plošné vektorové výkresy.