O NÁS

ČÍM SA ZAOBERÁME

Poskytujeme profesionálne služby a práce pri obnove historických budov, hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Zabezpečíme kompletnú realizáciu projektu:

 • odborné konzultácie
 • povolenia
 • možnosti financovania
 • výskumy
 • architektonické a funkčné riešenie, štúdie
 • projektové dokumentácie
 • stavebné práce
 • renovácie, umelecko-remeselné práce
 • reštaurátorské práce
 • odborný dozor, odborno-metodická činnosť
 • posúdenie vplyvov na pamiatky a chránené územia

NÁŠ PRACOVNÝ TEAM

Na projektoch sa podieľa tím kvalifikovaných profesistov: archeológov, architektov, architektov-historikov, reštaurátorov a kunzhistorikov. 

Projektový manažment:

Ing. Ján Kresan

Ing. Nikoleta Egriová

Architektonický ateliér: 

Ing. arch. Peter Hudák, PhD. – architektonický ateliér, historicko-architektonické výskumy

Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD. – architekt

Ing. arch. Matej Otrísal – architekt

Archeológia:

Mgr. Ondrej Žaár, PhD. – archeológ

Mgr. Ľubica Žaárová – archeológ

Mgr. Róbert Ölvecky, PhD: – archeológ 

Mgr. Robert Iván , PhD. – archeológ 

Mgr. Miriama Tábiová – archeológ/antropológ

Miroslav Čičo – technický pracovník

Realizácia:

Ing. arch. Peter Hudák, PhD. – metodik obnov

František Kubala – vedúci stavebných realizácií

Mgr. art. Ján Jeník – technológ – reštaurátor

Mgr. art. Lucia Huňadyová – technológ – reštaurátor

Mgr. art. Peter Bartolen – technológ – reštaurátor

Jozef Tropek – umelecký remeselník

Štefan Repaský – umelecký remeselník

Jozef Halka – umelecký remeselník

Martin Ridzoň – umelecký remeselník

Jozef Vaník – umelecký remeselník

Mgr. Magdaléna Marková – umelecký remeselník

Mgr. art. Ján Ševčík

Digitalizácia:

Ing. Martin Pikalík, PhD. – CAD, 3D modelovanie, počítačová grafika, video, fotogrametria, laserové skenovanie

Ing. Jakub Fuska, PhD. – CAD a GIS špecialista

Ing. Zoltán Gonda – laserové skenovanie 

Ing. Miloslav Tulinský –  laserové skenovanie