OCENENIA

OCENENÉ PROJEKTY

  • 2014, nominácia na ocenenie Kultúrna pamiatka roka  –  FÉNIX za pamiatkovú obnovu včelínu v komplexe Mudrochovho mlyna v Dechticiach  (Ing. arch. Peter Hudák, PhD.)

  • 2014, Výročná cena revue Pamiatky a Múzeá , PÚ SR a SNM, v kategórii obnova – adaptácia  za obnovu  Vodárenskej veže v parku kaštieľa v Palárikove  (Ing. arch. Peter Hudák, PhD.)

  • 2015, Kultúrna pamiatka roka – FÉNIX 2014, nominácia a udelené čestné uznanie , MK SR, za obnovu Vodárne – drevenej veže v Palárikove  (Ing. arch. Peter Hudák, PhD.)

NAŠA PRÁCA JE NAŠA VÁŠEŇ

Niekoľkými cenami ocenená práca pokrývajúca archeológiu, reštaurovanie, výskumnú, projekčnú a realizačnú činnosť na celonárodnej úrovni.

VYHLÁSENIE NKP

Spracovanie kompletných odborných materiálov pre potreby vyhlásenia NKP pre Odborne metodickú komisiu Pamiatkového Úradu SR  a  OŠIS

  • Návrh na vyhlásenie drevenej vodárenskej veže v Palárikove

  • Návrh na vyhlásenie vojenskej jazdiarne v Nových Zámkoch

  • Návrh na vyhlásenie brány kasární v Nových Zámkoch

  • Návrh na vyhlásenie ochranného pásma Kalvárie a Jazdiarne v Nových Zámkoch

  • Podnet na vyhlásenie historickej sýpky v Palárikove

  • Podnet na vyhlásenie Ľudového domu v Palárikove

  • Podnet na vyhlásenie budovy fary v Palárikove