Project Description

Obnova fasády, Divadla Jána Palárika v Trnave – Divadelná ulica

realizácia: august – december 2020

Realizovali sme:

  • obnova historickej fasády reštaurovaním a umelecko-remeselným spôsobom

Mediálne ohlasy:

https://www.casopiseurostav.sk/casopis-eurostav/2021/62021/obnova-severnej-fasady-divadla-jana-palarika-v-trnave