Project Description

Obnova fasád budovy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Realizovali sme:

  • návrh obnovy
  • realizácia