Project Description

rekonštrukcia šindľovej strechy – kalvária Nitra