Project Description

rekonštrukcia čaasti fasády budovy NBS – Banská Bystrica

Realizovali sme:

  • komplexné fotogrametrické zameranie fasád
  • expertízu miery poškodenia kamenného obkladu
  • rekonštrukciu poškodených častí