Project Description

Regionálne múzeum – malý kaštieľ Mojmírovce

Vypracovali sme:

  • Inventarizáciu pamiatkovo – hodnotných prvkov
  • Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie: Štuk, kameň, maľba
  • Architektonické návrhy detailov
  • Návrh a participácia na expozícií Kniežaťa Aldobrandínyho

Realizovali sme:

  • Kompletnú výmenu krovu a strešnej krytiny pri zachovaní pôvodného tvaru a časti drevnej hmoty
  • Kompletné reštaurátorské práce, obnova fasádnych prvkov: štuk, kameň