Project Description

Pamiatku tvoria dva objekty. Samotná päťposchodová, celodrevená veža, ukončená na vrchole železnou cisternou. K nej sa primyká jednoduchá prístavba strojovne so studňou a parným strojom s čerpadlom. Parný kotol musel byť z požiarnych dôvodov umiestnený mimo drevenenej konštrukcie.

Pred započatím prác bola spracovaná projektová dokumentácia pre obnovu. Avšak, ako to u pamiatok chodí, počas prác došlo priamo na mieste k viacerým objavom, na základe ktorých sa musel zámer upravovať a modifikovať.

Počas celej obnovy bola maximálna snaha zachovať čo najviac z pôvodných konštrukcií. Preto prioritou bola zvolená prísna konzervačná metóda. Každý narušený prvok konštrukcie bol individuálne posúdený, a iba v prípade nevyhnutnosti vymenený za repliku z nového materiálu. Nové prvky sú v intenciách Benátskej charty vzhľadovo odlíšiteľné od pôvodných.

Obnova i celkový výsledný výraz veže je presvedčivý. Objekty si zachovali svoju autenticitu nielen tvarovú, ale aj materiálovú, vrátane patiny, ktorú priniesol čas.

V prípade obnovy strojovne sa zvolil trochu iný postup. Tu bola použitá náznaková rekonštrukcia podoby pôvodnej strojovne, na základe prvkov zistených v historickom prieskume i objavených počas vlastnej rekonštrukcie.

PAMARCH bol dodávateľom:

  • Pamiatkové výskumy – predprojektová dokumentácia
  • Projektová dokumentácia rekonštrukcie
  • Realizácia rekonštrukcie

Ocenenia:

  • Pamiatky a múzeá PÚ SR
  • Pamiatka roka MK SR
  • ARCH IN