Project Description

Komplexné architektonické riešenie v oblasti zachovania pamiatkovo – hodnotných prvkov

  • Architektonicko – historický výskum
  • Návrh na obnovu exteriéru a interiéru s galériou a spoločenskými priestormi
  • Zameranie 3D scannerom s 3D vizualizáciou expozície
  • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu obnovy vybraných častí
  • Archeologický výskum
  • Realizácia obnovy historických pivníc

Súbory na stiahnutie: