Project Description

Reštaurovanie fasády Divadla Jána Palárika v Trnave – Divadelná ulica

Realizovali sme:

    • Obnova historickej fasády reštaurovaním a umelecko-remeselným spôsobom