Project Description

Reštaurovanie fasády Divadla Jána Palárika v Trnave

Realizovali sme:

    • Architektonicko-historický výskum
    • Návrh na obnovu – architektonická štúdia
    • Obnova historickej fasády reštaurovaním a umelecko-remeselným spôsobom