Project Description

reštaurovanie fasády – Univerzita Pavla Jozefa Šafárka v Košiciach

ukončené v r. 2018:

    • reštaurovanie