Project Description

Ružový mlyn – Piešťany

Historický objekt bývalého piešťanského mlyna.

Realizovali sme:

  • Inventarizácia  pamiatkovo – hodnotných prvkov
  • Komplexné zameranie objektu
  • Návrh funkcie
  • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu