Project Description

Tepláreň I. – Technická národná kultúrna pamiatka, Bratislava – Staré Mesto

Súčasť projektu ZAHA HADID ARCHITECTS

Vypracovali sme:

  • Architektonické riešenie
  • Projekt statiky
  • Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu
  • Posúdenie optimálneho spôsobu obnovy muriva a kovových výplní na úrovni technológie obnovy z reštaurátorského a architektonicko-historického hľadiska