Project Description

Studňa s čerpadlom na veterný pohon – Trávnica

Trávnickú veternú studňu – čerpadlo eviduje Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako národnú kultúrnu pamiatku. Bola postavená okolo roku 1920.

Vetrom poháňané čerpadlo vháňalo vodu do spádového vodovodu, na ktorý bol napojený kaštieľ, liehovar a koniareň. Po r. 1945 studňa prestala byť používaná, dnes chýba veľké veterné koleso, vraj bolo odnesené na opravu do Technického múzea v Košiciach. Na území Slovenska boli len tri podobné kolesá, ktorého konštrukciu prevzal veľkostatkár Elbogen na svojich cestách po zahraničí. Pamiatkový úrad eviduje okrem trávnickej studne ešte ďalšie dve studne: Lok a Mužla. Vežu studne z Loku premiestnili do nitrianskeho poľnohospodárskeho múzea.

Realizovali sme:

  • Návrh technologického riešenia a celkovej obnovy
  • Projektová dokumentácia pre realizáciu
  • Realizácia obnovy