Project Description

Záhorská galéria – Senica

Realizovali sme:

  • Architektonicko-historický výskum
  • Návrh na obnovu – architektonická štúdia
  • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu rekonštrukcie centrálnej časti kaštieľa