Pracovný tím

Na projektoch sa podieľa tím kvalifikovaných profesistov – architektov, archeológov, historikov, reštaurátorov a umeleckých remeselníkov.

Projektový manažment:

 • Ing. Ján Kresan

Architektonický ateliér:

 • Ing. arch. Peter Hudák, PhD.

Archeológia:

 • Mgr. Ondrej Žaár, PhD.
 • Mgr. Ľubica Žaárová
 • Mgr. Róbert Ölvecky, PhD.
 • Mgr. Robert Iván , PhD.
 • Mgr. Miriama Tábiová
 • Miroslav Čičo

Realizácia:

 • František Kubala
 • Mgr. Tatiana Mikušová
 • Mgr. art. Ján Jeník
 • Mgr. art. Lucia Huňadyová
 • Mgr. art. Peter Bartolen
 • Mgr. art. Filip Pecha
 • Magdaléna Marková
 • Jozef Tropek
 • Štefan Repaský
 • Jozef Halka
 • Martin Ridzoň
 • Jozef Vaník