Pracovný tím

Na projektoch sa podieľa tím kvalifikovaných profesistov: archeológov, architektov, architektov-historikov, reštaurátorov a kunzhistorikov.

Projektový manažment:

 • Ing. Ján Kresan

Architektonický ateliér:

 • Ing. arch. Peter Hudák, PhD. – historicko-architektonické výskumy
 • Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD. – architekt

Archeológia:

 • Mgr. Ondrej Žaár, PhD. – archeológ
 • Mgr. Ľubica Žaárová – archeológ
 • Mgr. Róbert Ölvecky, PhD: – archeológ
 • Mgr. Robert Iván , PhD. – archeológ
 • Mgr. Miriama Tábiová – archeológ/antropológ
 • Miroslav Čičo – technický pracovník

Realizácia:

 • Ing. arch. Peter Hudák, PhD. – metodik obnov
 • František Kubala – vedúci stavebných realizácií
 • Mgr. art. Ján Jeník – technológ – reštaurátor
 • Mgr. art. Lucia Huňadyová – technológ – reštaurátor
 • Mgr. art. Peter Bartolen – technológ – reštaurátor
 • Jozef Tropek – umelecký remeselník
 • Štefan Repaský – umelecký remeselník
 • Jozef Halka – umelecký remeselník
 • Martin Ridzoň – umelecký remeselník
 • Jozef Vaník – umelecký remeselník
 • Magdaléna Marková – umelecký remeselník