REKONŠTRUKCIE

 • sanácia vlhkosti

 • chemická a tlaková injektáž

 • odborné stavebné práce

 • umelecko-remeslené práce

  • drevo

  • kov

  • kameň

  • tehla 

 • práce vo výškach

KOMPLEXNÁ PAMIATKOVÁ OBNOVA

Každá profesionálna obnova pamiatky si vyžaduje multidisciplinárny prístup. Dokonalú súhru participujúcich profesií zabezpečuje tím skúsených odborníkov, pričom kladieme dôraz hlavne na odbornosť a dodržiavanie stanovených termínov.