REŠTAUROVANIE

Reštaurovanie, štukatérstvo, umelecko-remeselné práce, historické fasády a omietky, reštaurovanie kameňa, pôvodné technológie a postupy, interiéry, nástenné maľby, sochy zo sadry a kameňa, dekoratívne steny.

POCTIVÉ REMESLO

Komplexný proces reštaurovania s maximálnou umeleckou i etickou zodpovednosťou a autonómnou úlohou reštaurátora v štruktúre pamiatkovej starostlivosti.

REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE

Reštaurovanie kameňa, dreva, štuky, maľby a nástennej maľby, kovových prvkov, skla, vitráží a keramiky.

Obnova historických fasád, reštaurovanie a repasácia kovových, drevených a vitrážnych okien.

Reštaurovanie zabezpečujú odborne spôsobilé osoby v zmysle platnej legislatívy.

Reštaurovanie