ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

Architektonická štúdia je základným pilierom pre vytvorenie projektu rekonštrukcie objektu, pretože Vám poskytne názornú predstavu, ako bude objekt vyzerať po realizácii rekonštrukcie.

ZISTI VIAC

REŠTAUROVANIE

Reštaurovanie, štukatérstvo, umelecko-remeselné práce, historické fasády a omietky, reštaurovanie kameňa, pôvodné technológie a postupy, interiéry, nástenné maľby, sochy zo sadry a kameňa, dekoratívne steny.

ZISTI VIAC

REKONŠTRUKCIE

Každá profesionálna obnova pamiatky si vyžaduje multidisciplinárny prístup. Dokonalú súhru participujúcich profesií zabezpečuje tím skúsených odborníkov, pričom kladieme dôraz hlavne na odbornosť a dodržiavanie stanovených termínov.

ZISTI VIAC

ARCHEOLÓGIA

Cieľom archeológie je dokumentovať a objasňovať pôvod a vývoj ľudskej kultúry, kultúrnej histórie, kultúrnej evolúcie, ľudského správania a skúmať interakciu človeka s jeho prírodným prostredím, ako aj skúmať špecifické sociálne, kultúrne a kultové javy a vzťahy.

ZISTI VIAC