Výskumná činnosť, konzultácie, obhliadky, návrhy na obnovu NKP

  • Archeologické výskumy, predstihové výskumy, odborné posudky pre stavebné konania
  • Odborné konzultácie, poradenstvo a manažment v oblasti archeologického výskumu
  • Vyhodnotenie pravdepodobnosti výskytu archeologických situácií na mieste, resp. trase plánovanej výstavby
  • Realizácia archeologického výskumu formou sledovania výkopových prác na stavbe
  • Realizácia architektonicko-historickej diagnostiky objektov, ktorá na objektoch, ktoré nespadajú pod štatút NKP často pomôže pri príprave obnovy ukázať z objektu hodnotné architektonické alebo výtvarné prvky, ktoré sú v súčasnosti prekryté novodobými nátermi, alebo nehodnotnými konštrukciami. Táto diagnostika určí stavebný vývoj objektu a napomôže tak pri plánovaných stavebných úpravách efektívne využitie stavebných prác a nákladov
  • Vypracovanie prípravného projektu k archeologickému, stavebno-historickému výskumu pre konkrétny stavebný zámer
  • Architektonicko-historický výskum stavieb, návrhy na zmeny stavieb, nastavenie funkcií Národných Kultúrnych Pamiatok
  • Urbanisticko-historický výskum pamiatkovo chránených lokalít
  • Umelecko-historický výskum
  • Reštaurátorský výskum

Zoznam našich výskumných prác

Tu nájdete výber zo zoznamu našich praktických výskumov.

Archeológia:

rok miesto názov výskumu
2015 Veľké Zálužie Prístavba skladu hotových výrobkov
2015 Trnava Realizácia optických sietí, Digitálne učivo na dosah, okres Trnava – oblasť severovýchod
2016 Levice Novostavba prevádzkového objektu stolárskej dielne – STOLAR CENTRUM
2016 Nové Zámky Dostavba areálu KSST, II
2016 Dolné Srnie Na kopaniciach proti háju, Na kopaniciach I (1. sezóna)
2016 Oponice Oponice kanalizácia I. etapa
2016 Trnava Realizácia optických sietí, Digitálne učivo na dosah, okres Trnava – oblasť juh
2016 Trnava Realizácia optických sietí, Digitálne učivo na dosah, okres Trnava – oblasť severozápad
2016 Trnava Realizácia optických sietí, Digitálne učivo na dosah, okres Trnava – oblasť severovýchod
2016 Podhájska Svätuša, Zóna pod Vinohradmi – lokalita A
2016 Vrbové Prašník, Zlatý Čerenec – Rekreačno oddychová zóna
2016 Voderady Rekonštrukcia a dostavba rezidencie pri romantickej stavbe v parku kaštieľa vo Voderadoch
2016 Tlmače Radová výstavba 18 rodinných domov Tlmače–Lipník
2016 Nitra – Mlynárce Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1
2016 Trnava IBV Trnava, Pekné Pole IV, II etapa
2016 Lužianky GOLF RESORT – RED OAK Lužianky, II. etapa
2016 Boleráz IBV Dolina – Boleráz, lokalita Záhumenice, I. Etapa (I. etapa)
2016 Vrbové Rodinný dom, parc. č. 13745/59
2016 Špačince IBV 45 RD Špačince
2016 Trnava Realizácia optických sietí, Digitálne učivo na dosah, okres Trnava – oblasť severovýchod
2016 Solčany IBV MLYNY, SOLČANY, I. etapa
2016 Nitra IBV Nitra – Martinská dolina
2016 Moravany nad Váhom Obytná zóna Moravany nad Váhom, Vrchná
2016 Považany Obytná zóna „Za štadiónom“ Považany
2016 Banka Rodinný dom, parc. č. 28/2, 30
2016 Nitra Obytná skupina „HÁJIK“ Nitra
2016 Horná Streda Rodinné domy v lokalite Za Prekopané v Hornej Strede (čiastková)
2016 Bojnice Obnova Veže bránovej v Bojniciach
2017 Nitra Boženy Němcovej, prístavba,
2017 Nitra, časť Mlynárce STAVEBNINY – HOBBY MARKET
2017 Veľký Cetín Farma ošípaných
2017 Boleráz IBV Dolina – Boleráz, lokalita Záhumenice, I. Etapa (III. etapa)
2017 Vrbové Rodinný dom, parc. č. 13745/40,58
2017 Horná Streda Rodinné domy v lokalite Za Prekopané v Hornej Strede
2017 Križovany nad Váhom 9 b.j. Križovany nad Dudváhom
2017 Pusté Sady Bytové domy „HORIZONT“
2017 Dolné Srnie Na kopaniciach proti háju, Na kopaniciach I (2. sezóna)
2017 Borovce Výstavba rodinného domu a garáže
2017 Solčany SOLČANY RESIDENCE – 16 RD IBV
2017 Nové Zámky Merkury Market Nové Zámky
2017 Nové Zámky OBCHODNÉ CENTRUM, ul. S. H. Vajanského
2017 Nové Mesto nad Váhom Rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu
2017 Hlohovec Zámok v Hlohovci
2017 Nitra, časť Mikov dvor Umývacie centrum CARBAX – Mikov dvor
2017 Moravany nad Váhom Obytná zóna – Silver resort, I. etapa
2017 Zemianske Kostoľany Projektová dokumentácia sanácie kostola, Evanjelický kostol artikulárny v Zemianskych Kostoľanoch
2017 Horné Lefantovce kanalizačná sieť
2017 Banka Rozšírenie verejného vodovodu
2018 Topoľčany Odvedenie povrchových vôd z častí ul. M. Rázusa do kanalizácie na ul. Sladovnícka Topoľčany
2018 Klobušice Obytná zóna – rezidencia ZÁHUMNIE, Ilava Klobušice
2018 Lužianky Typový rodinný dom – ART MAXIM
2018 Leopoldov Požiarna zbrojnica Leopoldov
2018 Nitra Polyfunkčný komplex, sezóna 2018
2018 Veľké Kostoľany Novostavba rodinného domu
2018 Svätoplukovo Rodinný dom, novostavba
2018 Krakovany, časť Stráže Rodinný dom Woody
2018 Krakovany, časť Stráže Rodinný dom
2018 Zlaté Moravce DREXLER
2018 Podolie Kanalizácia obce Podolie
2018 Nitra, časť Mlynárce Predajné centrum pre dom a záhradu
2018 Nové Mesto nad Váhom Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie v meste Nové Mesto nad Váhom, ul. Hurbanova a D. Štubňu
2018 Topoľčany Skladovacia hala s administratívou
2018 Očkov Kanalizácia obce Očkov I. a III. etapa
2018 Dubovany IBV za Karolou, 1. Etapa v k.ú. Horné Dubovany
2018 Trnava Rekonštrukcia vodovodu Halenárska ul., Hollého ulica, Trnava
2018 Bučany Sklad a predajňa reziva, Bučany
2018 Borovce Rodinný dom Bungalov 1379 Z

Architektonicko-historický výskum:

rok miesto názov výskumu
2017 Trnava DIVADLO JÁNA PALÁRIKA, ( č. ÚZPF.: 1066/0, 1061/0), ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝ VÝSKUM
2017 Trnava Meštiansky dom na Jeruzalemskej ulici, Architektonicko-historické posúdenie a inventarizácia hodnotných prvkov
2017 Nitra UBYTOVŇA – DAB NITRA, UL. 7 PEŠIEHO PLUKU , INVENTARIZÁCIA PRVKOV
2017 Nitra Bývalá Rakúsko-Uhorská banka,  Štefánikova tr. 9, INVENTARIZÁCIA OKIEN
2018 Diviacka Nová Ves Kaštieľ ( č. ÚZPF.: 826/1 ), ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝ VÝSKUM
2018 Diviacka Nová Ves Kaštieľ ( č. ÚZPF.: 826/1 ),UMELECKO-HISTORICKÝ VÝSKUM, výtvarných a umelecko-remeselných prvkov
2018 Jablonica Kaštieľ ( č. ÚZPF.: 2482/1), doplnok architektonicko-historického výskumu
2018 Leopoldov Architektonicko-historické vyhodnotenie nálezových situácií západnej brány pevnosti Leopoldov
2018 Hlohovec ZÁMOK ( č. ÚZPF.: 838/1), DOPLNKOVÝ ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝ VÝSKUM