Project Description

Rekonštrukcia renesančného cimburia na Trenčianskom hrade – arch. Pietro Ferrabosco

Realizovali sme:

  • návrh obnovy
  • realizácia

Ohlasy v médiách:

https://www.facebook.com/TrencianskyHrad/posts/5336587776365947