Project Description

socha sv. Michala Archanjela, Michalská veža v Bratislave  – reštaurovanie a zlátenie

Fotografie:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Pravda – Marek Velček, Lubos Pilc
Pamarch
PK Digital