Project Description

Reštaurovanie drevených prvkov na Pezinskom zámku

Realizovali sme:

  • návrh obnovy
  • realizácia

Mediálne ohlasy:

https://www.istavebnictvo.sk/clanky/stavbou-roka-2019-sa-stal-zrekonstruovany-pezinsky-zamok