PAMIATKY A ARCHEOLÓGIA

KOMPLEXNÁ PAMIATKOVÁ OBNOVA

Reštaurátorské a remeselné práce

V roku 2011 vznikla myšlienka zoskupiť pod jednu strechu odborníkov v oblasti rekonštrukcií a obnov pamiatok, umeleckých diel a historickej architektúry, aby boli naše služby kvalitné, jedinečné, promptné a najmä komplexne uspokojivé pre klientov. Naša práca je naším dielom, ktorému nielen životnosť predlžujeme, ale často ju zachraňujeme od základov. Histórii budujeme novú históriu a staráme sa o to, aby tieto pamiatky nestrácali svoje hrdé a bohaté hodnoty.

Pri obnovách hnuteľných i nehnuteľných kultúrnych pamiatok,historických budov a umelecko-remeselných prácach poskytujeme profesionálneslužby od poradenstva, projekčnej činnosti, cez výskumy až po kompletnúrealizáciu k vašej spokojnosti a k spokojnosti pamiatkovej ochrany.

Medzi naše služby patrí:

 • odborné konzultácie a poradenstvo vrátane financovania obnovy
 • komunikácia s pamiatkovým úradom
 • architektonické a funkčné riešenia
 • diagnostika historických objektov
 • projektové dokumentácie
 • štúdie a výskumy
 • technologické postupy
 • obnova a renovácie
 • umelecko-remeselné práce
 • reštaurátorské práce
 • stavebné práce
 • odborný dozor, metodická činnosť
 • posúdenie vplyvov na pamiatky a chránené územia

Socha sv. Michala Archanjela v Bratislave

Zlátenie

Hrad Beckov

Rekonštrukcia západného paláca

Autor: Michal Svitok, Copyright © TASR 2022

Realizované zákazky

Rekonštrukcie • Revitalizácie • Reštaurovanie

Niekoľkými cenami ocenená práca pokrývajúca archeológiu, reštaurovanie, výskumnú, projekčnú a realizačnú činnosť na celonárodnej úrovni.

NAŠA PRÁCA JE NAŠA VÁŠEŇ
CERTIFIKÁTY

Expertíza, profesionalita, poradenstvo

Komplexná pamiatková obnova