PAMIATKY A ARCHEOLÓGIA

OCHRANA, REVITALIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA PAMIATOK

Čím sa zaoberáme

Filozofia spoločnosti

V roku 2011 vznikla myšlienka zjednotiť všetkých odborníkov v oblasti rekonštrukcií pamiatok a historickej architektúry pod jednu strechu a poskytovať tak jedinečné a promptné služby, diela pre našich klientov.

Poskytujeme služby od poradenstva, výskumov, cez projekčnú činnosť až po realizáciu.

Profesionálne služby a práce pri obnove historických budov, hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Zabezpečíme kompletnú realizáciu projektu:

 • odborné konzultácie
 • povolenia
 • možnosti financovania
 • výskumy
 • architektonické a funkčné riešenie, štúdie
 • projektové dokumentácie
 • stavebné práce
 • renovácie, umelecko-remeselné práce
 • reštaurátorské práce
 • odborný dozor, odborno-metodická činnosť
 • posúdenie vplyvov na pamiatky a chránené územia

Realizované práce

Rekonštrukcie • Revitalizácie • Reštaurovanie

Niekoľkými cenami ocenená práca pokrývajúca archeológiu, reštaurovanie, výskumnú, projekčnú a realizačnú činnosť na celonárodnej úrovni.

NAŠA PRÁCA JE NAŠA VÁŠEŇ
ZARUČENÁ KVALITA

Expertíza, profesionalita, poradenstvo

Komplexná pamiatková obnova